Identiteit en positionering op basis van drijfveren. Energy Drives® brengt het in beeld.

Energy Drives® brengt in kaart wat jouw drijfveren zijn. Deze drijfveren vormen de basis van jouw denken en doen. En zijn dus het ideale startpunt voor persoonlijke ontwikkeling en communicatie, persoonlijk ondernemerschap en leiderschap, organisatieontwikkeling en –strategie, identiteit en positionering. Met Energy Drives® brengen wij in beeld wat jou of jouw organisatie ten diepste drijft: jouw drijfveren. Waar krijg je energie van? En waar loop je op leeg?

Belangrijke vragen, die nu eens niet gaan over competenties of gedrag. Over goed of fout. Het zijn vragen die gaan over je diepste drijfveren. Wat wil ik echt? Doe ik wat ik wil? En wil ik wat ik doe? Daar ligt de kiem voor bezieling en werkplezier. Energy Drives® is een krachtige drijfverenscan die een genuanceerd inzicht geeft in drijfveren van personen, teams en organisaties. 

Energy Drives® wordt uitsluitend aangeboden door geselecteerde en gelicenseerde partners die professioneel actief zijn op gebied van strategie, positionering en coaching van ondernemers, management en medewerkers.


Het resultaat: drijfveren herkennen en kleur bekennen

Gedrag is wat we zien van elkaar, maar wat zit eronder? Drijfveren verklaren voor een groot deel waarom je bepaald gedrag vertoont. Drijfveren zijn vertaald in denkpatronen die verklaren hóe mensen denken en niet wát ze denken. Met de Energy Drives® -scan ben je in staat deze denkpatronen in kaart te brengen. Denkpatronen die zich ontwikkelen binnen mensen, groepen en organisaties. Patronen die elkaar aanvullen, maar soms ook conflicteren. Iedereen kijkt door zijn/haar eigen bril. Inzicht in deze dynamiek, maakt dat je een krachtig gereedschap in handen hebt voor succesvolle praktische interventies. Energie krijgen van wat je doet, dat wil toch iedereen? Energy Drives® meet de volgende aspecten:

  • Waar je energie van krijgt of energie op verliest; 
  • Welke lenskleuren je primair open hebt staan;
  • Welke drijfveren bepalend/sturend zijn voor gedrag; 
  • Een eigen uniek taalpatroon per kleur.
Wat is uniek aan Energy Drives®?

Energy Drives® onderscheidt zich ten opzichte van andere aanbieders in de markt doordat er in de uitslag van de scan niet alleen aangeven wordt wat de primaire denkpatronen zijn, maar ook wat binnen dat denkpatroon leidend is. Deze nuancering is onderscheidend, omdat andere aanbieders wel de denkpatronen inzichtelijk maken, maar daarbij niet aangeven hoe dit is opgebouwd.


Energy Drives® is:
Genuanceerd doordat aspecten benoemd worden per kleur. Deze genuanceerdheid voorkomt  'etikettenpakketten' en zorgt voor kwaliteit en diepgang in de bespreking; 
herkenbaar voor en door kandidaat, er wordt niet 'getoetst' aan een groep; 
effectief door de combinatie met een persoonlijk coachgesprek  voor het behandelen van de probleem- of  vraagstelling.


De voordelen van het inzetten van Energy Drives® zijn:
  • Eenvoudig in te vullen in eigen tijd (circa 30 - 45 minuten);
  • Het resultaat is zeer herkenbaar, waardoor de kern snel in beeld komt
  • Professionele en uitgebreide rapportage in beeld en tekst:
  • De kleuren zijn aansprekend en geven 'woorden' aan situaties;
  • Snelle acceptatie omdat er geen waardeoordeel aan verbonden is.


Is Energy Drives® iets voor jou?


Herken je soms ook het gevoel dat je niet kunt aangeven wat jou of jouw organisatie onderscheidt? Dat je bevlogenheid mist of dat je team stilstaat in plaats van groeit? Samen brengen wij hier verandering in. Energy Drives® geeft je de ruimte om te excelleren. Met een krachtige scan die een genuanceerd inzicht geeft in de drijfveren van personen, teams en organisaties. Geen standaard test met een standaard rapportage. Wel een rijke bron van informatie met tal van aanknopingspunten om bevlogenheid bij mensen en energie in organisaties te creëren. Of een onderscheidende identiteit te concretiseren of een sterke positionering te realiseren. Energy Drives® is ideaal bij identiteit, strategie- en positioneringstrajecten. Maar wordt ook ingezet voor zelfinzicht- en ontwikkeltrajecten, teambuilding of assessments.